Úmrtie Tomáša Janovica

So zármutkom v srdci oznamujeme všetkým členom SC PEN, že nás včera opustil náš čestný člen Tomáš Janovic.
Členom, ktorí sme ho poznali, bude chýbať jeho dobrotivý nadhľad, slovenskej kultúre jeho ostré oko a vtip, zachytávajúci paradoxy skutočnosti alebo dejín. Túto stručnú všeobsiahlosť tak ľahko nik v našej kultúre nenahradí.
Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a priateľom.
Za členskú základňu SC PEN
Mária Bátorová