V Srbsku vyšla antológia Svetlosti sabranija

Nedávno v Srbsku vyšla antológia s názvom Svetlosti sabranija, v ktorej je sústredená tvorba šiestich slovensky píšucich autoriek zo Srbska a Slovenska (z toho štyri sú členky SC PEN).

Prekladateľka Anna Dudášová v spolupráci s Vierou Benkovou a Katarínou Pucovskou pripravili v srbskom jazyku výber, biografické, literárne informácie a zjednotili rozsah prezentovanej poetickej tvorby.

06 F Srbská antológia

Spisovateľky Viera Benková, Hana Košková, Zlata Matláková, Ivica Ruttkayová a Etela Farkašová sa tak v priebehu niekoľkých mesiacov stretli už v tretej antológii (Korene/Kořeny, Básnici 2018). Autorka a prekladateľka Anna Dudášová spolu s Vierou Benkovou žije a tvorí v Srbsku, zvyšná štvorica poetiek na Slovensku. Autorkou rozsiahleho doslovu s hodnotením tvorby jednotlivých poetiek je Slavica Jovanovičová.