Šéfredaktor, básnik i publicista. Taký bol Maroš Bančej

V stredu 17. júla zomrel člen SC PEN, slovenský spisovateľ, básnik, textár a publicista Maroš Bančej vo veku 58 rokov.
.

Šéfredaktor, textár, publicista…
.
Maroš Bančej, ktorý podľahol zákernej chorobe, bol dlhoročným členom SC PEN. Narodil sa 4. septembra 1960 v Michalovciach. „Po gymnáziu Pavla Horova som vyštudoval vedy chemické a prešiel som v rámci cirkusu zvaného Svet viacerými povolaniami,“ napísal kedysi Maroš Bančej do svojho medailónu pre SC PEN.

V roku 1990 sa stal redaktorom a neskôr šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru Dotyky. V tomto časopise pôsobil takmer desať rokov a zásadne ovplyvnil jeho vtedajšiu podobu aj smerovanie. Bol šéfredaktorom vydavateľstva ARS-LITERA. Svoje šesťnásobné šéfredaktorstvo spečatil v časopise pre deti Včielka a neskôr aj Zornička.
.

Fejtóny, básne i scenáre
.
Pomedzi to písal piesňové texty, scenáre, televízne projekty a občas pracoval aj pre reklamné agentúry či dabing. Bol v porotách množstva literárnych súťaží, moderoval kultúrne akcie a vyskúšal takmer všetky literárne žánre.

V rokoch 1993 – 1997 sa ako autor aj moderátor podieľal na televíznej relácii 900 sekúnd o knihách. Od roku 1999 pracoval najprv v Slovenskom rozhlase, bol šéfredaktorom Rádia Devín a neskôr pracoval v Národnom osvetovom centre.

Jeho knižným debutom bola „trojzbierka“ textov z roku 1990 (spolu s J. Urbanom a J. Litvákom) s názvom Výstrel z motyky (Správa o prievane). Nasledovala básnická zbierka Príliš tesná koža (1995), kniha fejtónov Maroš – úlety a fakty (1997), básnická zbierka Vampiriáda (1998) a biografická kniha o Jožovi Urbanovi Zúrivo nežne svoj (2011). Jeho básne boli publikované vo viacerých antológiách. V roku 2017 vyšla jeho básnická zbierka Opičí cirkus.