Vyhlásenie Slovenského Centra P.E.N. v súvislosti s trestným oznámením predstaviteľov vládnej moci na Martina M. Šimečku

Predsedníctvo Slovenského Centra PEN dňa 16.2.2024 v súvislosti s trestným oznámením na novinára a spisovateľa Martina M. Šimečku väčšinou hlasov (V. Skalský si želal uviesť, že s vyhlásením nesúhlasí) schválilo nasledovné vyhlásenie.
Vyhlásenie Slovenského Centra P.E.N. v súvislosti s trestným oznámením predstaviteľov vládnej moci na Martina M. Šimečku

Predstavitelia politickej strany Smer – dominantnej strany súčasnej vládnej koalície – podali trestné oznámenie na Martina M. Šimečku za jeho názory, ktoré vyslovil vo verejných debatách. Slovenské Centrum PEN dôrazne odsudzuje tento postup predstaviteľov vládnej moci. V žiadnej slobodnej spoločnosti nie je akceptovateľné, aby sa za názory vyslovené či napísané vo verejnom diskurze, podávali trestné oznámenia, aj keď ide o hyperbolizované tvrdenia hodné kritiky. Tento spôsob je podobný praktikám, ktoré využíva putinovský režim a iné autoritárske zriadenia na zastrašovanie občanov. Slovenské Centrum PEN stojí pevne za právom každého občana slobodne sa vyjadrovať k veciam verejným, a to bez strachu z neprimeranej perzekúcie štátnou mocou. Zároveň žiadame pána premiéra Roberta Fica – predsedu vlády členskej krajiny EÚ a NATO – aby sa vrátil k dodržiavaniu základných demokratických hodnôt, aby sa verejne dištancoval od týchto nedemokratických aktivít štyroch predstaviteľov strany Smer, a aby podnikol kroky k náprave situácie.

Mária Bátorová, prezidentka SC PEN za Predsedníctvo SC PEN

V diskusii výboru SC PEN zazneli rôznorodé názory, viceprezident Vladimír Skalský požiadal o zverejnenie svojho disentného stanoviska:

Z môjho pohľadu je podať trestné oznámenie občianske právo kohokoľvek. Či ide o naplnenie skutkovej podstaty hanobenia rasy, národa a presvedčenia, to musia posúdiť orgány činné v trestnom konaní a reagovať by sme mali, len keby tie rozhodli zjavne pochybným spôsobom. Keď si predstavím, že by niečo podobné povedal o Židoch či Rómoch, nepochybne by ten výrok bol vnímaný veľmi zle. Samozrejme existuje prístup, ktorý majú v USA, že slovom nie je možné spáchať trestný čin. V Európe to tak nie je a je možné spáchať ho popieraním holocaustu, rovnako ako hanobením rasy, národa a presvedčenia, či ohováraním. Neviem ani nechcem suplovať orgány činné v trestnom konaní pri posudzovaní, či ten výrok takýto bol.