Vyhlásenie z pera Antona Hykischa

Hykischdf
Pozdravujem všetkých účastníkov stretnutia členov Slovenského centra PEN v Prahe.
Ako človeka a spisovateľa ma hlboko znepokojujú súčasné vojnové konflikty. V pásme Gazy a na Ukrajine pokračuje nezmyselné krviprelievanie. Denne umierajú nielen mladí nakomandovaní vojaci, ale aj civilné obyvateľstvo, ženy, deti a starci. Ako jeden zo zakladajúcich členov Slovenského centra PEN som presvedčený, že my spisovatelia sa musíme ozvať sa proti narastajúcej atmosfére nenávisti medzi národmi. Zaväzuje nás k tomu Charta PEN, menovite článok 2. a 3.
Medzinárodný PEN klub vznikol po prvej svetovej vojne z presvedčenia, že literatúra nepozná hranice a má byť pomocníkom porozumenia a vzájomnej úcty medzi národmi. A práve dnes by mali členovia slovenského PEN klubu publikovať výzvu k politikom, aby sa neodkladne zasadili o zastavenie bojov v pásme Gazy a na Ukrajine. Jedine okamžité prímerie a pokoj zbraní môže byť prvým krokom na ukončenie tohto hanebného krviprelievania. Ako spisovateľ historických románov a bývalý diplomat viem, že vojna nie je riešením krízy, ale ju len prehlbuje. Trvalý mier a porozumenie medzi národmi sa môže dosiahnuť iba diplomatickými prostriedkami, trpezlivým vyjednávaním, vzájomnými ústupkami a obojstrannou toleranciou.
Každým dňom našej nečinnosti rastie počet mŕtvych, ranených a zmrzačených na oboch stranách. Národy Izraela, Palestíny, Ukrajiny a Ruska si zaslúžia, aby v roku 2024 na nich znova zasvitlo slnko mieru a pokoja.
Kolegyne, kolegovia, spisovatelia Slovenského centra PEN! Pozdvihnime svoj hlas v tejto smutnej chvíli! Nebojme sa povedať svojim politikom svoju mienku, požadujme od nich zodpovedné konanie!
25. apríla 2024 Anton Hykisch
zakladajúci člen SC PEN