Záhreb: Hosťujúca prednáška doc. Zvonka Taneského

Dňa 11. novembra 2019 sa na Lektoráte slovenského jazyka a kultúry pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe konala hosťujúca prednáška doc. Zvonka Taneského z Filozofickej fakulty v Bratislave, člena Slovenského Centra PEN.

 

02 ZT

 

Prednáška mala názov „Moja cesta k slovenskej literatúre (umelecké preklady a vedecké reflexie)“ a vyvolala skutočne veľký záujem v študentskej a vedeckej slavistickej obce v hlavnom meste Chorvátska.

Prednáška sa predovšetkým venovala slovenskej literatúre a jej recepcii na slovanskom juhu, resp. v prostredí južnoslovanských literatúr v povedomí dnešných Slovákov.

Naplánovaná bola v rámci grantu SC PEN z FPU na prezentáciu a afirmáciu slovenskej literatúry v zahraničí. (zt)

 

01 ZT

03 ZT