Zmena vo vedení SC PEN

Valé zhromaždenie SC PEN dňa 8. 11. 2023 schválilo návrh výboru SC PEN na výmenu vedúcej funkcie prezidenta SC PEN zo zdravotných dôvodov.
Prezidentkou SC PEN sa znova stala Mária Bátorová. Branislav Slyško ostáva vo výbore ako čestný člen. Viceprezidentom sa stal Vladimír Skalský.