Zomrel dlhoročný člen SC PEN, Maroš Bančej

Včera, 17. júla 2019 večer, zomrel po dlhej a ťažkej chorobe náš člen, kolega a priateľ Maroš Bančej. Mnohí si ho pamätáme z rozličných podujatí, stretnutí, rozhovorov… Mal veľkú zásluhu na tom, že sa do povedomia kultúrnej verejnosti Slovenska dostala koncom 80. rokov a najmä v 90. rokoch mladá generácia slovenských básnikov.

Boor, Bančej, Vogel, Terray a MR vo Viedni.1991

Ja si naňho spomínam aj v súvislosti s jedným literárnym podujatím vo Viedni niekedy v roku 1991. Cez rakúskeho básnika Aloisa Vogela som zorganizoval autorské čítanie v jednom z palácov na Herrengasse (myslím, že to bolo sídlo krajinskej vlády).
.
Do Viedne som vzal so sebou prof. Jána Boora (na fotografii celkom vľavo), pridal sa Elemír Terray, jeho priateľ a môj obľúbený profesor na katedre germanistiky FFUK (na fotografii celkom vpravo), a z mladšej generácie som vybral práve Maroša Bančeja.

Maroš tu ostáva a bude žiť ďalej vo svojich básňach a v pamäti jeho druhov, priateľov, kolegov ešte dlhé, dlhé roky.

Milan Richter, predseda Slovenského centra PEN