Zomrel spisovateľ a historik Viliam Jablonický

Redaktor, publicista, pedagóg, kritik, historik kultúry a umenia Viliam Jablonický bol dlhoročným členom SC PEN. Zomrel vo veku 71 rokov.

SC PEN o tom informovala jeho manželka Lujza. Viliam Jablonický v minulosti redigoval literárne a kultúrne rubriky Hlas ľudu, Revue svetovej literatúry, Film a divadlo, Slovenský denník, Most – štvrťročník pre slovenskú kultúru (založený v Clevelande v roku 1954).

Bol členom viacerých kultúrnych, vedeckých, historických, filmových a spisovateľských spoločností, vrátane SC PEN (tajomník SC PEN v rokoch 2009 až 2011) či Literárno-vednej a Kafkovej spoločnosti. Externe dejiny kultúry a filmu prednášal na slovenských vysokých školách.

IM VJ

Samostatne vydal a spoluautorsky sa podieľal na vyše 50-tich knižných tituloch zameraných najmä na literárnu históriu a dejiny filmu a umenia, kultúrno-historické témy, eseje s dôrazom na úlohu (kľúčových) osobností najmä v slovenských dejinách. Podnecoval a dotváral písanie rodinných a iných memoárov a spoluatorsky sa podieľal na dokumentárnych filmoch.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 27. augusta v krematóriu v Bratislave.